ساختار سازمانی

رییس کنگره :  پروفسور محمد حسن کریمی نژاد

دبیر اجرایی: دکتر جلیل عفتی ، دکتر مهتا مظاهری

دبیر علمی: دکتر راضیه فلاح

 

ico_help