خلاصه مقالات در سیویلیکا

خلاصه مقالات پذیرفته شده کنگره ، در پایگاه سیویلیکا به عنوان بزرگترین ناشر الکترونیک مقالات کنفرانسها و ژورنالهای علمی کشور ایران نمایش داده خواهد شد.